Legalizarea autenticității unei semnături personale

Pentru legalizarea autenticității unei semnături personale este necesar verificarea semnăturii după pașaport, astfel ca Consulul Onorific să –și poată aplica semnătura. Vă rog să aveți la dispoziția D-stră pașaportul sau buletinul de identitate. Taxa consulară constituie 80 Euro (achitat în numerar în LEI RON)

Legalizarea copiilor

Consulatul Onorific va confirma faptul că copia documentului prezentat Consulului Onorific corespunde cu originalul elaborat în Austria. În acest sens, trebuie prezentate atât originalul documentului cât și copia acestuia. Taxa consulară constituie 40 Euro (achitat în numerar în LEI RON)

Extras de cazier judiciar din Austria

Taxa consulară constituie 42 Euro (achitat în numerar în LEI RON).

Confirmări de viață pentru cetățenii austrieci

Conform Legii cu privire la taxele consulare 1992 (KGG), BGBI.Nr. 100/1992 idgF, atât pentru legalizări, cât și pentru copii legalizate și extrase de cazier judiciar se aplică taxe consulare.