„Pacea mondială nu poate fi menținută fără eforturi creative care să corespundă pericolelor care o amenință”.

Aceasta este prima frază din discursul revoluționar al lui Robert Schumann, ministru de externe francez din acea perioadă, pe care acesta l-a susținut în data de 9 mai 1950. Acesta este considerat a fi actul de naștere al actualei Uniuni Europene. 72 de ani mai târziu fraza pare a fi rostită cu doar câteva clipe în urmă, fiind apăsător de actuală, așa cum nu a mai fost de mult timp. 

Din anul 2007, deci de exact 15 ani, România este membră a acestei Uniuni, a acestei comunități de state, căreia cu 10 ani în urmă i-a fost decernat premiul Nobel pentru pace. O recunoaștere pentru cei 60 de ani de pace, reconciliere și democrație. Bucuria datorată acestei zile festive și acestor două aniversări este umbrită de ororile cauzate de războiul din țara vecină și de grijile mari cu privire la viitorul frumosului nostru continent. În această perioadă dificilă devine tot mai evident cât de importantă este unitatea bazată pe încredere reciprocă în Uniunea Europeană.

Din mijlocul acestei comunități care ne fortifică, am dori să trimitem un semnal și să îi sprijinim pe cei de pe continentul nostru care acum sunt afectați de război. În calitate de membrii ai corpului consular din Sibiu facem un pas mai puțin obișnuit, de a vă încuraja pe toți cei care citiți aceste rânduri să participați, cu ocazia Zilei Europei, cu o donație pentru cei refugiați din Ucraina la Sibiu.

Organizația Fundația Comunitară Sibiu se ocupă împreună cu alți parteneri locali ca fondurile și alte bunuri donate să ajungă acolo unde dificultățile sunt cu adevărat mari. Pe pagina https://ocomunitate.ro/ găsiți toate informațiile necesare cu privire la ce a fost deja realizat și ceea ce este imperios necesar în prezent și puteți face o donație direct acolo.

Dificultățile întâmpinate de cei refugiați sunt de durată.

Cu ocazia acestei zile de 09 mai 2022, Ziua Europei, să luăm bucuria pe care ne-o dă apartentența la comunitatea noastră și pacea care ne unește ca motive de a alina puțin suferința refugiaților ucraineni.

Kerstin Ursula Jahn, Consul al Republicii Federale Germania la Sibiu

Andreas Huber, Consul Onorific al Republicii Austria la Sibiu

Daniel Plier, Consul Onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la Sibiu

Jonathan Scifo Diamantino, Consul Onorific al Republicii Malta

„Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen.“

Dies ist der erste Satz aus der bahnbrechenden Rede, die Robert Schumann, damaliger französischer Außenminister, am 09. Mai 1950 hielt. Sie gilt als Geburtsstunde der heutigen Europäischen Union. 72 Jahre später erscheint uns dieser Satz wie soeben ausgesprochen, bedrückend aktueller als seit langer Zeit.

Seit 2007, also seit genau 15 Jahren, ist Rumänien Mitglied dieser Union, dieser Staatengemeinschaft, die vor 10 Jahren den Friedensnobelpreis erhielt. Eine Anerkennung für über 60 Jahre Frieden, Versöhnung und Demokratie. In die Freude über den Jahrestag und diese beiden Jubiläen mischen sich Entsetzen über den Krieg im Nachbarland und große Sorge um die Zukunft unseres schönen Kontinentes. In diesen schweren Zeiten wird uns umso deutlicher, wie wichtig der auf gegenseitigem Vertrauen basierende Zusammenhalt in der EU ist.

Aus der uns stärkenden Gemeinschaft heraus möchten wir ein Zeichen setzen und denen helfen, die vom Krieg auf unserem Kontinent betroffen sind. Als Mitglieder des Corps Consulaire in Hermannstadt/ Sibiu gehen wir daher den ungewöhnlichen Schritt, Sie alle, die diese Zeilen lesen, zu ermuntern, anlässlich des Europatages für die vor dem Krieg in der Ukraine Geflüchteten zu spenden.

Die Fundatia Comunitara Sibiu sorgt mit anderen Partnern dafür, dass Gelder und Hilfsmittel da ankommen, wo die Not groß ist. Auf der Internetseite https://ocomunitate.ro/ finden Sie alle notwendigen Informationen über das schon Erreichte und das dringend Benötigte und Sie können dort direkt spenden.

Die Not dauert an.

Nehmen wir die Freude über die Gemeinschaft und den uns verbindenden Frieden an diesem  09. Mai 2022, dem Europatag, zum Anlass, durch unsere Spenden die Not der Geflüchteten ein wenig zu lindern.

Kerstin Ursula Jahn, deutsche Konsulin

Andreas Huber; österreichischer HK

Daniel Plier, luxemburger HK

Jonathan Scifo Diamantino, maltesischer HK

  1. https://www.hermannstaedter.ro/2022/05/freude-und-sorge/